מה עדיף
להכיר באופן ספונטני
או באתר הכרויות באופן יזום