מהיכן לקבל את הביטחון להיפגש עם אדם
שאני לא מכיר קודם לכן