אם ה' יודע אם מי אתחתן בסוף
למה הוא מפגיש אותי כל כך הרבה ?
והאם צריך להתפשר על מנת להתתן ?